REKLAMA

FDA wymienia autyzm jako jeden z możliwych efektów poszczepiennych

FDA czyli amerykańska Agencja Żywności i Leków opublikowała na swoich stronach dokument z ulotką informacyjną szczepionki Tripedia® przeciw błonicy, toksynie tężcowej i krztuścowi, gdzie producent wymienia autyzm jako jedną z niepożądanych reakcji poszczepiennych.

Inne ostrzeżenia dotyczące możliwych działań niepożądanych obejmują samoistną plamicę małopłytkową, SIDS, reakcje anafilaktyczne, zapalenie tkanki łącznej, napady drgawek/poważne napady padaczkowe, encefalopatię, niedociśnienie, neuropatię, senność i bezdech. Jak informuje broszura informacyjna, powyższe przypadki uwzględniono na liście działań niepożądanych z uwagi na ich nasilenie i częstotliwości zgłoszeń.

Ponieważ były to dobrowolne zgłoszenia NOP dla populacji o nieznanej wielkości, nie jest możliwe rzetelne oszacowanie częstotliwości ich występowania lub też ustalenie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy jakimkolwiek z tych zdarzeń a składem szczepionki Tripedia®.autzym szczepionka

dalej można w ulotce przeczytać

Dostępne są dwa rodzaje skojarzonych szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP): całokomórkowe (zawierające martwe pałeczki B. pertussis – DTwP) i bezkomórkowe (zawierające oczyszczone lub rekombinowane antygeny B. pertussis – DTaP) …… Te ostatnie są znacznie bezpieczniejsze i mają mniejsze ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Mniejsze ryzyko, ale jednak ryzyko.

Ze względu na częstotliwość zgłoszeń, producent zdecydował się na umieszczenie ustrzeżeń na ulotce informacyjnej, zdejmując z siebie odpowiedzialność by uniknąć ewentualnych procesów i wypłacania olbrzymich odszkodowań co ma dosyć często miejsce w krajach Europy Zachodniej, USA czy Japonii. W przypadku tego typu ostrzeżenia, pacjent lub w jego imieniu rodzice decydujący się na podanie szczepienia liczą się z możliwymi skutkami ubocznymi, zdejmując automatycznie odpowiedzialność z producenta i przepisującego szczepionkę lekarza.

Jednak mało kto czyta ulotki sądząc że lekarz, który przepisuje szczepionkę lub jakikolwiek środek farmakologiczny wie co robi. A przecież w trosce o dobro pacjenta nie skazywałby go przecież na ryzyko utraty zdrowia, w tym ciężkie schorzenie jakim z pewnością jest autyzm.
Dlatego ulotki należy bezwzględnie dokładnie czytać. I jeśli to możliwe szukać dodatkowych informacji, bo często polskie tłumaczenia ulotek są skrótowe, nie zawierają pełnych danych.  FDA wymienia autyzm jako jeden z możliwych efektów poszczepiennych

Każdorazowo decyzję o szczepieniu powinniśmy podejmować w pełni świadomie, znając potencjalne skutki uboczne i zagrożenia. W razie wątpliwości każda osoba i opiekun prawny dziecka ma prawo do odmowy na taki zabieg medyczny, gwarantują to międzynarodowe konwencje o prawach człowieka i polska ustawa o prawach pacjenta.

Na urzędników nakładających grzywny w celu przymuszenia do szczepień można złożyć skargę do Sądu Administracyjnego powołując się na kilka argumentów:

 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego określający Program Szczepień Ochronnych i ogólne terminy szczepień nie jest źródłem prawa, ponieważ zgodnie z Konstytucją RP są nimi tylko ustawy i rozporządzenia.
 • Obowiązek nie oznacza automatycznie możliwości stosowania przymusu, a w ustawie o chorobach zakaźnych nie ma przepisów o karach, który pozwalałby go egzekwować.
 • Sanepid nie jest uprawniony do prowadzenia egzekucji, co orzekł już NSA w wyroku z dnia 1.08.2013 (II OSK 745/12), ani także do bycia wierzycielem, co uprawniałoby go do wystawienia tytułu egzekucyjnego i przekazania sprawy wojewodzie.
 • Urzędnicy nie znają stanu zdrowia dziecka i nie mogą wyznaczać terminu wykonania szczepienia. O braku lub istnieniu przeciwwskazań decyduje lekarz podczas badania kwalifikacyjnego, które jednak nie jest obowiązkowe.
 • Przymuszanie do wykonania szczepień jest także niezgodne z art. 68 ust. 4 Konstytucji

Ważna informacja
Szczepionka Tripedia® nie jest stosowana w Polsce,  ale jest jej odpowiednik Tripacel produkowany przez ten sam koncern o tym samym składzie antygenowym z wodorotlenkiem glinu jako adsorbentem

 

Przeczytaj także...

REKLAMA
loading...
 • Katarzyna Szaraniec

  Nie rozumiem – środowiska medyczne same sobie zaprzeczają. Głoszą ze nie znamy przyczyn autyzmu a za chwile na szczepionce ostrzeżenie…. https://www.tatento.pl/a/1513/autyzm-to-nie-choroba-wywiad

 • Monika

  Utrzymuje się w przekonaniu o końcu szczepień dla mojego dziecka!

REKLAMA
%d bloggers like this: