REKLAMA

Wyższy poziom cholesterolu u osób starszych – niższe ryzyko zgonu

Wyższy poziom cholesterolu u osób starszych łączy się z niższym ryzykiem zgonu – takie są wyniki badań naukowych z ostatnich lat.

Cholesterol jest rodzajem tłuszczu produkowanym przez ludzkie i zwierzęce organizmy, nie jest materiałem energetycznym, jak trójglicerydy, lecz pełni szereg istotnych zadań decydujących o prawidłowych procesach metabolicznych i funkcjonowaniu organizmu jako całości.

cholesterol

Cholesterol bierze udział w syntezie witaminy D3, hormonów m.in progesteronu, testosteronu, estrogenów. Wchodzi w skład wszystkich komórek, szczególnie istotny jest dla komórek mózgowych i obwodowego układu nerwowego. Cholesterol jest substancją wyjściową syntezy kwasów żółciowych, niezbędnych w procesie trawienia i wchłaniania tłuszczów oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Bez cholesterolu nie powstałoby życie, nie mógłby rozwinąć się organizm z zarodka.

Cholesterol jest transportowany we krwi w pakietach białkowych zwanych lipoproteinami. Wyróżnia się dwa typy lipoprotein LDC o niskiej i HDL o wysokiej gęstości.
Obydwa rodzaje lipoprotein mają ten skład chemiczny, różnią się gęstością i kierunkiem, w którym transportują cholesterol.

Wyższy poziom cholesterolu u osób starszych - niższe ryzyko zgonu

Najnowsze badania bezsprzecznie wskazują, że niski poziom cholesterolu jest bardziej groźny niż wysoki, szczególnie dla ludzi starszych.
W badaniach, gdzie oceniano poziomy LDL i HDL a stopień zaawansowania miażdżycy w grupie osób 80 lat i więcej, określając stopień drożności tętnicy szyjnej i obecność blaszek miażdżycowych wykazano, że nisko poziom HDL wiązał się ze zwiększonym zwapnieniem tętnic. Nie stwierdzono natomiast żadnego związku między poziomem  LDL a poziomem wapnia.
Wynik badania stawia pod znakiem zapytania założenie, czy wyższy poziom tzw. złego cholesterolu przyczynia się do miażdżycy u osób starszych. [1]

poziom cholesterolu a zdrowie

Okazuje się, że dowody wskazują na coś zupełnie przeciwnego.
W kolejnym badaniu stwierdzono, że wyższy poziom zarówno cholesterolu całkowitego jak i frakcji LDL wiążą się z mniejszym ryzykiem zgonu u osób w wieku 85 lat w ciągu kolejnych dziesięciu lat [2].

Jeszcze inne badanie przeprowadzone na populacji 120 000 mieszkańców  Danii wykazało, że wyższy od zalecanego poziom całkowitego cholesterolu był związany z mniejszym ryzykiem zgonu[3].

I tak
Mężczyźni w wieku 60-70 lat  z  poziomem cholesterolu poniżej 5,0 mmol/l o o 32% byli bardziej narażeni na ryzyko śmierci niż ich rówieśnicy z poziomem  między 5.00-5.99.  Dalej przy poziomie 6,0-7,99 mmol/l ryzyko spadło o 33%. Nawet u mężczyzn bardzo wysokim poziomem cholesterolu powyżej 8,00 mmol/l ryzyko zgonu nie było wyższe, niż u osób z poziomem poniżej 5,0 mmol/l.

U kobiet w wieku 60-70 lat poziom cholesterolu 5,0-5,99 i 6,0-7,99 wiązał się odpowiednio ze zmniejszonym ryzykiem zgonu o 43 i 41%.
W grupie wiekowej 70 lat i więcej  wyniki były podobne z  wyjątkiem tego , że poziom cholesterolu całkowitego 8,00 mmol/l lub więcej zmniejszał ryzyko zgonów w obydwu grupach zarówno u mężczyzn jak i kobiet.

Krótko mówiąc wysoki poziom cholesterolu nie ma wpływu na rozwój miażdżycy, nie prowadzi do zawału serca i udaru mózgu, a u osób starszych wręcz przedłuża życie.
Wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem raka , innych chorób i lepszym samopoczuciem.
Wobec tego obniżanie poziomu cholesterolu statynami zakrawa na szaleństwo.

Referencje:
1. Freitas WM, Low HDL cholesterol but not high LDL cholesterol is independently associated with subclinical coronary atherosclerosis in healthy octogenarians.
2. Takata Y, Serum total cholesterol concentration and 10-year mortality in an 85-year-old population.
3. A population-based register study.  Association of lipoprotein levels with mortality in subjects aged 50 + without previous diabetes or cardiovascular disease

REKLAMA

Przeczytaj także...

loading...
  • Małgorzata

    Dziękuję bardzo za zamieszczony artykuł. Treść wlewa optymizm i rozprasza powszechnie lansowane obawy związane z wyższym cholesterolem i podwyższonym poziomem trójglicerydów.
    Serdecznie pozdrawiam.

    • Monika

      W cytowanym artykule (z „bibliografii” niniejszego artykulu) napisane jest ze wysoki poziom trojglicerydow znacznie podwyzsza smiertelnosc.

REKLAMA
%d bloggers like this: